Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

12:00

June 22 2015

aleksandraw23
13:27
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vialaazy laazy

May 19 2015

aleksandraw23
12:50
2759 2f97 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viahysterie hysterie
aleksandraw23
12:50
2392 d425
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viahysterie hysterie

May 16 2015

aleksandraw23
16:54
8915 a6fd
Królowa jest tylko jedna ! :)
Reposted fromsaaabi saaabi viagoby goby
16:53
0231 03fa
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
aleksandraw23
16:48
aleksandraw23
16:47
To jest właśnie właściwy moment, powiedz głośno że to koniec.
Reposted fromorchis orchis viaDangerousHope DangerousHope
aleksandraw23
16:46
Wiele osób nie rozumie, dlaczego przestałem z nimi rozmawiać.
A ja z kolei nie rozumiem, dlaczego w ogóle z nimi kiedykolwiek rozmawiałem.
Reposted fromscorpix scorpix viaweruskowa weruskowa
aleksandraw23
16:43
2714 afab
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
aleksandraw23
16:43
2755 e9c8
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
16:43
4568 4f82
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
aleksandraw23
16:43
3454 b9eb
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
aleksandraw23
16:43
3493 3af2
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
aleksandraw23
16:43
5541 4a4c
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
16:43
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just … start.
— (via faded-perception)
aleksandraw23
16:40
  Wiesz, że to minie. Płaczesz, nie możesz złapać oddechu, nie wiesz co masz ze sobą zrobić. Ale to minie. Musisz poczekać na efekty, ale czas jest naprawdę dobrym lekarstwem.
Reposted fromborn2die born2die viamayamar mayamar
aleksandraw23
16:37
5847 6fd6 500
Reposted fromssozs ssozs viapuddding puddding
aleksandraw23
16:24
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
aleksandraw23
16:24
2353 1539
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl