Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

aleksandraw23
16:24
2371 2a83
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
aleksandraw23
16:24
2392 d425
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
aleksandraw23
16:24
aleksandraw23
16:23
Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się wcale o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy.
— William Blake
Reposted fromaggape aggape viaserplesniowy serplesniowy
16:23
6110 5608
Reposted fromindie indie viaserplesniowy serplesniowy

May 12 2015

aleksandraw23
06:50
0707 092b
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viagoby goby
aleksandraw23
06:48
5904 db56
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viagoby goby
aleksandraw23
06:47
To się zaczyna w nocy, sam nawet za bardzo nie wiem, co mam robić, nie śpię. Nawet nie masz pojęcia, co to jest: samotność, cisza, wilgotne ciepło poduszek sto razy obracanych, nasłuchiwanie odgłosów kroków i samochodów na ulicy, czyjegoś głosu, błysk latarni, tortury przeszłości, strach przed przyszłością, czy będzie taka jak przeszłość, a potem białawy świt poprzez firanki, i te pieprzone ptaki, które jednak śpiewają, wreszcie można zamknąć oczy i zapomnieć… że czegoś mi brakuje.
— Lolita Pille – "Bubble gum"
aleksandraw23
06:46
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaCuukierek Cuukierek
aleksandraw23
06:45

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaxannabelle xannabelle
aleksandraw23
06:34
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaMelody14 Melody14
aleksandraw23
06:30
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaohshit ohshit
aleksandraw23
06:30
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaohshit ohshit
aleksandraw23
06:28
Być obojętnym. Bez duszy i serca. Obojętnie się budzić i z taką samą wyuzdaną obojętnością zasypiać. Nosić ją w sercu, jednocześnie serca nie posiadając. Taka abstrakcja. Nikogo nie całować. Nikomu nie pozwalać się kochać. Tylko oddychać i trwać.
— Sławomir Łuszczak
Reposted fromrol rol viaohshit ohshit
06:24
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viaohshit ohshit
aleksandraw23
06:22
9667 2d8e
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viascorpix scorpix
aleksandraw23
06:21
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaheyjude heyjude

May 10 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 03 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

April 27 2015

aleksandraw23
10:17

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaszatanista szatanista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl