Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2015

aleksandraw23
10:16
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.

April 26 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 19 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 18 2015

aleksandraw23
14:19
Reposted frommayamar mayamar viascorpix scorpix

April 16 2015

aleksandraw23
17:38
0488 376e 500
Reposted fromdzemoruj dzemoruj

April 12 2015

aleksandraw23
20:12
Reposted frommayamar mayamar vialotfi lotfi

April 07 2015

aleksandraw23
09:43
8189 fc3f
09:40
3319 32b5 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatoolate toolate
09:38
0078 c99b 500

magics-secrets:

perfect life

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaKaroDred KaroDred

April 05 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

April 04 2015

aleksandraw23
11:18
3826 dea8
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaszatanista szatanista
aleksandraw23
11:16
I on tak szeptał mi to do ucha, a ja ze łzami w oczach zakochiwałam się w nim coraz bardziej. W takich momentach chciałam być dla niego wszystkim.
— Janusz Leon Wiśniewski, ZESPOŁY NAPIĘĆ
Reposted fromperseweracje perseweracje viaszatanista szatanista

March 29 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 24 2015

aleksandraw23
09:16
0334 a375
Tak pięknie.
Reposted frompequento pequento viaDontKillMe DontKillMe
aleksandraw23
09:12
aleksandraw23
09:11
8031 b52d 500
Reposted fromdaguch daguch viaDontKillMe DontKillMe
aleksandraw23
09:11

March 22 2015

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

March 17 2015

aleksandraw23
10:54
6822 9028 500
aleksandraw23
10:54
6821 b552 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl